header

Geodezija i projektovanje

Geoprojekt je osnovan 1993. godine u Banja Luci, kao firma za obavljanje usluga iz oblasti geodezije, inženjerske geodezije i katastra nekretnina. Djelatnosti koje Geoprojekt obavlja su sledeće:

  • Projektovanje i izvođenje geodetskih radova za potrebe premjera zemljišta, građevinarstva, saobraćaja, vodoprivrede, energetike, industrije, urbanizma i planiranja prostora, građevinskih komunalija, uređenja posjeda, kao i izrada svih vrsta geodetskih situacionih planova.
  • Projektovanje i izvođenje geodetskih mjerenja, izrada trigonometrijskih nivelmanskih mreža.
  • Geodetsko snimanje gradova, naselja, nenaseljenih mjesta i drugih terena.
  • Izvođenje geodetskih radova za potrebe planiranja, projektovanja, obilježavanja i izgradnje objekata i postrojenja, montaže, te određivanja deformacija i praćenje ponašanja završnih objekata.
Kadrovski i tehnički preduzeće Geoprojekt je osposobljeno po najvišim svjetskim standardima za akviziciju, organizaciju, obradu i prezentaciju podataka o prostornim entitetima i strukturama. Posjedujemo sve neophodne resurse: računarske, aplikativne i kadrovske, te bogato iskustvo u radu u navedenim oblastima - kao garanciju visokog kvaliteta proizvoda, projektantskih i konsultantskih usluga, kao i upotrebe izrađenih podataka o prostoru. 

Visok nivo tehnološke opremljenosti omogućio nam je učešće na brojnim lokalnim i međunarodnim projektima. Obrade koje Geoprojekt nudi dizajnirane su prema potrebama korisnika - od pojedinaca, preko malih i srednjih preduzeća, do regionalnih infrastrukturnih ogranizacija.