O nama

,,Geoprojekt“ d.o.o. Banja Luka je osnovan 1993. godine u Banjoj Luci, kao privredno društvo za obavljanje usluga iz oblasti geodezije, inženjerske geodezije i katastra nepokretnosti. Djelatnosti koje ,,Geoprojekt“ obavlja su sljedeće:

Single image
Single image
Single image


− izrada tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova,
− projektovanje i izvođenje geodetskih radova za potrebe premjera zemljišta, građevinarstva, saobraćaja, vodoprivrede, energetike, industrije, urbanizma i planiranja prostora, građevinskih komunalija, uređenja posjeda, kao i izrada svih vrsta geodetskih situacionih planova,
− projektovanje i izvođenje geodetskih mjerenja, izrada trigonometrijskih, nivelmanskih mreža,
− geodetsko snimanje gradova, naselja, nenaseljenih mjesta i drugih terena,
− izvođenje geodetskih radova za potrebe planiranja, projektovanja, obilježavanja i izgradnje objekata i postrojenja, montaže, te određivanja deformacija i praćenje ponašanja izgrađenih objekata,
− izvođenje geodetskih radova u postupku osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, − izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima,
− izrada idejnih i glavnih arhitektonskih projekata stambenih i poslovnih objekata, − izrada projekata enterijera te projekata vanjskog uređenja,
− izrada projekata za legalizaciju objekata.

Kadrovski i tehnički preduzeće Geoprojekt je osposobljeno po najvišim svjetskim standardima za akviziciju, organizaciju, obradu i prezentaciju podataka o prostornim entitetima i strukturama. Posjedujemo sve neophodne resurse: računarske, aplikativne i kadrovske, te bogato iskustvo u radu u navedenim oblastima - kao garanciju visokog kvaliteta proizvoda, projektantskih i konsultantskih usluga, kao i upotrebe izrađenih podataka o prostoru. Visok nivo tehnološke opremljenosti omogućio nam je učešće na brojnim lokalnim i međunarodnim projektima. Obrade koje Geoprojekt nudi dizajnirane su prema potrebama korisnika - od pojedinaca, preko malih i srednjih preduzeća, do regionalnih infrastrukturnih ogranizacija.

Osnivač i vlasnik privrednog društva Geoprojekt d.o.o. je Slobodan Višnjić, inženjer gedezije. Višu geodetsku školu u Sarajevu je završio 1972. godine i stekao diplomu geodetskog inženjera. Od samog završetka školovanja kreće putem preciznih geodetskih radova te daje nemjerljiv doprinos prilikom pomenutih za potrebe izgradnje mnogih auto-puteva, magistralnih puteva, mostova, petlji, brana i ostalih inženjerskih objekata. Tokom svoje bogate profesionalne karijere učestvovao je na poslovima koji zahtijevaju širok spektar znanja iz geodetske oblasti. Poslovi poput projektovanja geodetskih mreža, realizacije geodetskih projekata i mjerenja te kontrole izvedenih radova samo su dio referensi iz dugogodišnjeg radnog iskustva. Iskustvo na geodetskim poslovima je sticao i van granica BiH. Naime, išao je na usavršavanje u Saveznu Republiku Njemačku, a neophodno je istaći i četvorogodišnje stručno iskustvo iz Iraka. Ljubav prema inženjerstvu prenio je i na svoje dvije kćerke od kojih je jedna direktor privrednog društva, diplomirani inženjer arhitekture i okosnica arhitektonske djelatnosti društva, dok je druga doc. dr geodetskih nauka i profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.


UPRAVA

Akademske partnerske organizacije

  • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Univerziteta u Banja Luci je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti arhitekture, građevinarstva i geodezije.

  • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u Republici Srbiji. Inženjeri potekli sa ovog fakulteta su ostvarili mnoge značajne uspehe u projektovanju i građenju svih vrsta objekata u zemlji i inostranstvu.

  • Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre.

  • Misija Visoke građevinsko-geodetske škole, sa svojim studijskim programima je obrazovanje stručnjaka koji su osposobljeni za sve oblike praktičnih radova u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti, i spremni da primenjuju aktuelne zakonske propise, standarde i norme kvaliteta, kao i najnovija tehnološka dostignuća u svakodnevnoj praksi.


Stručne partnerske organizacije

  • Vekom, d.o.o. Vekom je privatno preduzeće iz Beograda i od 01.01.2000. generalni zastupnik Leica Geosystems AG, bivši WILD i Kern, za Srbiju i Crnu Goru, i Republiku Srpsku, vodećeg svetskog proizvođača geodetskih instrumenata, geodetske opreme i sistema za prikupljanje, obradu i prezentaciju geoprostornih podataka Švajcarske.

  • Inova informatički inženjering, d.o.o. Inova je zvanični Autodesk ISV Partner, Autodesk Developer i Reseller za područje Bosne i Hercegovine, zvanični Microsoft Partner, te predstavnik brojnih drugih svjetski poznatih kompanija. Firma je specijalizovana za projektovanje, razvoj, kao i sistem-integraciju vlastitih softverskih rješenja na područjima CAD i GIS u zemlji i inostranstvu.

  • Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS Republička geodetska uprava (RGU) Republike Srpske vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: premjer i katastar nepokretnosti, obnovu premjera i katastra nepokretnosti, katastar komunalnih uređaja, kartografisanje teritorije Republike, i drugim.

  • Republički geodetski zavod Republike Srbije Republički geodetski zavod (RGZ) Republike Srbije je posebna organizacija koja vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na državni premjer, katastar zemljišta, katastar nepokretnosti, katastar vodova i upis prava na nepokretnostima, njihovo održavanje i obnovu kao i druge poslove određene Zakonom.