Geodetske usluge

Single image

Geoprojekt d.o.o. je spreman da odgovori na sve postavljene zahtjeve iz geodetske struke, počevši od jednostavnijih koji se tiču održavanja katastra nepokretnosti pa sve do najzahtjevnijih kao što su poslovi inženjerske geodezije. Svi naši instrumenti se redovno ispituju u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje geodetskih instrumenata te posjeduju odgovarajuća uvjerenja o etaloniranju. Posjedujemo licencu za rad Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove te licencu za rudarska geodetska mjerenja. U nastavku slijedi kratak opis nekih najkarakterističnijih poslova kojima se bavimo, a ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na neki od naših brojeva ili mail-om, biće nam zadovoljstvo da Vam budemo na usluzi.


NAŠE USLUGE

1

Geodetski poslovi pri osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti

Geodetski poslovi pri osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti podrazumijevaju radove koji za krajnji cilj imaju osnivanje odnosno ažuriranje baze podataka katastra nepokretnosti. Ti podaci u konačnici služe za širu upotrebu jer bivaju dostupni u lokalnim područnim jedinicama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

2

Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija predstavlja geodetske poslove najviše tačnosti, za potrebe izgradnje i praćenje deformacija inženjerskih objekata, kao što su na primjer brane, termoelektrane, mostovi i slično. Uz visoko precizne instrumente radimo na izradi geodetskih mreža za izgradnju i praćenje pomenutih objekata uz izravnanja dobijenih podataka snimanja. Pored toga, izrađujemo detaljne geodetske podloge za projektovanje, 3D modele terena, poprečne i podužne profile terena kao i izradu elaborata za količine nasipa i iskopa.

3

Komasacija zemljišta

Komasacija zemljišta jeste niz geodetskih radnji sa ciljem ukrupnjavanja poljoprivrednih posjeda, a sve radi smanjenja troškova obrade plodnog zemljišta.

4

Eksprorijacija zemljišta

Eksprorijacija zemljišta je jedan od prvih koraka prilikom velikih infrastrukturnih projekata, poput izgradnje i proširenja saobraćajnica, mostova i slično. Na osnovu planskih akata prenosimo definisane međne linije na teren te izrađujemo odgovarajuće elaborate za provođenje u javnim evidencijama. Moguća je izrada i dodatnih priloga i proračuna, na zahtjev investitora.

5

Detekcija i geodetsko snimanje podzemnih instalacija

Detekcija i geodetsko snimanje podzemnih instalacija uz opremu za traganje instalacija (u slučaju zatrpanog rova) je nešto što će sigurno biti dugo aktuelno s obzirom da još uvijek ne postoji javna evidencija vodova, ali su investitori dužni da dostavljaju elaborate geodetskog snimanja pomenutih.

6

Digitalna topografija

Digitalna topografija jeste predstavljanje geometrije prostora u digitalnom obliku po definisanim kartografskim i geodetskim standardima. Sa razvojem GIS-a (geografskih informacionih sistema) moguće je vršiti razne manipulacije podataka iz različitih izvora te kao krajnji proizvod dobiti površinu Zemlje u tri dimenzije, a po potrebi i predmetni dio preklopiti sa digitalnim katastarskim planom te tako dobiti katastarsko-topografski plan.

7

Izrada karata specijalne namjene

Izrada karata specijalne namjene kao što samo ime kaže izrađuje se na zahtjev investitora prema specifičnim zahtjevima za posebne potrebe. U skladu sa traženim nivoom detaljnosti biraju se odgovarajuće podloge na kojima se kartografskim metodama predstavljanja te odgovarajućim kartografskim simbolima predstavljaju informacije od interesa.

8

Geodetska vještačenja

Geodetska vještačenja primjenu nalaze u rješavanju kompleksnih imovinsko-pravnih odnosa, najčešće u upravnom postupku pred sudskim organima. Pojedini radnici Geoprojekta imaju višegodišnje iskustvo rada u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove te Vam nudimo konsultacije i vještačenje sudskog vještaka da biste na najlakši način došli do rješenja imovinsko-pravnih odnosa.